Sposoby płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

przelewem na numer konta bankowego Bank Zachodni WBK 62 1090 2705 0000 0001 4138 8748